antik müzik - youreads  1. antik müzik, antik dünyanın okuryazar uygarlıklarında gelişen müzik kültürlerini ve uygulamalarını ifade eder. ilkel toplumların müziğini takip eden ve klasik sonrası döneme kadar devam eden antik müziğin önemli merkezleri, çin'de (şang hanedanı, zhou hanedanı, qin hanedanı ve han hanedanı), mısır'da (eski krallık, orta krallık ve yeni krallık), yunanistan'da (arkaik yunanistan, klasik yunanistan ve helenistik dönem), hindistan (maurya imparatorluğu, shunga imparatorluğu, kanva hanedanı, kuşan imparatorluğu, satavahana hanedanı ve gupta imparatorluğu), iran/pers (medler, ahameniş imparatorluğu, seleukos imparatorluğu, part imparatorluğu ve sasani imparatorluğu), maya uygarlığı, mezopotamya ve roma (roma imparatorluğu). son derece çeşitli olmasına rağmen, eski uygarlıkların müziği genellikle monofoni (tek seslilik), doğaçlama ve müzikal ortamlarda metnin egemenliği ile karakterize edilir.

    yazılı nota, okuryazar bir toplumun ilk işaretiydi. ilkel müzik döneminde, insanlar müziklerini ve fikirlerini öncelikle sözlü yollarla aktarma eğilimindeydiler. bununla birlikte, sosyal sınıfların yükselişi ile birçok avrupa ve asya toplumu, okuryazarlığı cehaletten üstün gördü ve bu da insanların müzik notalarını yazmaya başlamasına neden oldu. bu, müziği sadece müziği duymaktan ve sözlü olarak iletmekten, kayıt tutmaya ve müzikal temaların kişisel yorumlarına kadar evrimleştirdi.

    eski müzik notalarının günümüze ulaşan birkaç gerçek örneği genellikle papirüs veya kil tabletlerde bulunur. müzikal uygulamalar, türler ve düşünceyle ilgili bilgiler esas olarak edebiyat, görsel tasvirler ve bazı mevcut enstrümanlar aracılığıyla elde edilebilir. hayatta kalan en eski yazılı müzik, suriye'nin ugarit kentinden gelen hurri şarkılarıdır. bunlardan en eskisi, bir bakıma tamamlanmış ve yaklaşık 3400 yıl öncesinden nikkal için ilahi (hurrian hymn - michael levy) bununla birlikte, seikilos yazıtı, tamamen eksiksiz olarak kaydedilen en eski müzik bestesidir (1900 yıl önce)

    kaynak wikipedia