1. ilkçağ filozoflarından thales'in öğrencisi anaksimandros 'un ortaya attığı yaratıcı. hocası thales her şeyin sudan oluştuğunu iddia etmişti, öğrencisi anaksimenes ise bu görüşü geriye götürerek her şeyin havadan oluştuğunu iddia etmiştir.

    evreni oluşturan niteliği belli olmayan ama niceliği sınırsız olan bir varlık.

    edit: düzeltme için bitmeyen sefoni'ye teşekkürler.
    abi