aristokrasi - youreads  1. aristokrasi, tarihsel açıdan ilk kez politik bir anlayış olarak antik yunan kent devletlerinde ortaya çıkmış ve yurttaşlar arasında yönetim hakkının eğitim, bilgelik gibi anlamda en yetkin kişi yada zümrenin elinde bulundurması olarak anlaşılmıştır (bkz: devlet - platon) . zamanla çağın içinde bulunduğu siyasi ve diğer toplumsal anlayışların da etkisiyle aristokrasi, yönetimin sadece soylu ve imtiyazlı sınıfın elinde bulundurduğu yönetim biçimi olarak tanımlanmış.