asal sayı - youreads  1. çift olan yegane asal sayı 2'dir. ^:swh^
  2. 4 den büyük olmak üzere karesinin bir eksiği 24'e tam bölünebilen sayılar.

    şöyleki n asal sayı olduğunda n^2-1 ifadesi (n-1)(n+1) şeklinde yazılabilir.
    24 sayısı 2^3.3 şeklinde yazılabilir.
    n asal sayı olduğundan 3'e bölünmez ancak bir eksiği veya bir fazlasından biri bölünmek zorunda.
    n tek olmak zorunda bir eksiği veya bir fazlası 2 ye ve 4'e dolayısıyla 8'e bölünmek zorunda.