aşık kerem - youreads

  1. ünlü halk öyküsü 'kerem ile aslı'nın kahramanlarından olan, aşık kerem, gerçekten halk ozanlarının, saz ozanlarının geleneksel yapısına uygun, çok duyarlı, yalın dille aşk deyişleri söylemiş bir ozan.

    aşık kerem, isfahan şahı'nın oğlu ahmet mirza'nın takma adıdır. aşık kerem (ahmet mirza) , şah'a hazinedarlık yapan bir ermeni keşişinin kızı olan aslı'ya vurulur, tutulur. keşiş, dinsel ayrılık bakımından aşık kerem ile aslı'nın evlenmelerine karşı çıkar; ailesiyle birlikte gizlice kaçar. işte bu olaydan sonra da aşık kerem, alır sazı eline yollara düşer. aşık kerem'in, arkadaşı sofu'yla birlikte dolaştığı söylenir.

    kerem arkadaşı sofu kardeş ile birlikte ilden ile kaçan keşişin ve aslı'nın ardına düşer. uzun yolculuklar yapar.. tüm yolculuklar boyunca kerem arkadaşı sofu'yla birlikte türkiye'nin kars, van, erzurum, erzincan, ankara, sivas, kayseri, kırşehir illerini gezer. bugünkü sınırların dışında hoy, gence, tiflis, revan, vb yerlere ulaşır. anadolu'nun birçok yerinde, hanlarda, kahvelerde şiirler söyler; yollara, dağlara, akarsulara (sultan dağı, süphan, nemrut, kızılırmak, murat suyu, kızılırmak vb), hayvanlara (turnalar, ceylanlar, vb), aslı'ya benzettiği güzellere şiirler söyleyerek derdini anlatır, sevisini sorar, efsaneleşir dillerden dillere dolaşır ve mit olur.