aşil tendonu - youreads  1. insanların olduğu gibi toplumların da aşil tendonu vardır ve bu eğitim sistemleridir. Bu nedenle eğitim sistemi hedef alınıp işlemez hale getirilmiş toplumlar ayakta duramaz ve dolayısıyla da ilerlemeleri mümkün olmaz, tıpkı insanlar gibi.

    aşil isminin kaynağı için aşil'in tendonundan vurulma anı

    (bkz: troy - wolfgang petersen)