askeri okulların kapatılması - youreads 1. antimilitarizm, militarizm eşiklerinden uzaklaşıp başta jeo-stratejik/politik, ekonomik, dünyanın nesnel durumundan bahisle objektif olmaya çalışalım. yoksa tabi ki dostluk, kardeşlik, eşitlik, barış, savaş olmasın, kimse silah tutmasın, her yer doğal park olsun.

  gündemde olan bu duruma ilişkin türkiye boyutuyla da öznel bir değerlendirme gerekmektedir. ideolojik ya da az önce bahsettiğim gibi belli bir düşüncenin etkisi altına girmemeye çalışarak, mevcut sistemin ve sürecin kurumsal olgularından yola çıkarak.

  memlekette istanbul'da 2 adet, bursa ve izmir'de 1 adet olmak üzere toplam 4 tane askeri lise var. askeri liseler harp okullarına öğrenci hazırlar. son 10-15 yıldır, harp okullarının kaynağının çoğu ise dışarıdan yani sivil liselerden sağlanıyor.

  1. yaş kriteri, buradaki öğrenciler 13-18 yaş grubundadır. yani kirli amaçlarına "mankurt" yetiştirmeye niyetli din simsarlarının en çok odaklandığı yaş aralığıdır. sen bu yaş aralığında liyakata dayalı sistemleştirilmiş öğrenci alımları ile ülken için öne sürdüğün temel değerleri benimsetebilir, bu çocukları bahse konu dış etkilerden uzak tutabilirsin. ya da gözlem süresi sunar sana eğer stratejik yerde konumlandırılmış şakirtleri de çıkarırsan sistemden, bu gözlem anlam kazanır.

  2. askeri lise, harp okulu, polis akademisi vb. ayrıca sonrasında profesyonelleşen güvenlik görevlileri alınır/istihdam edilirken "güvenlik soruşturmaları" yapılır. her sonraki aşama için bu yenilenir. "güvenlik soruşturması"nı kim yapar? dananın kuyruğu burada kopar.

  -egm ve mit. senin bu kurumların söz konusu insanlara yönelik istihbarati bilgi vermez, "bu uygun" der ise belli rollere biçimlendirilmiş ve şekli temel kriterleri sağlayan bu insanları kurum alır. ama gene de 14-15 yaşındaki bir çocuğun rol yapabilme yetkinliği ve kamufle çabaları ile 18-24 yaş aralığındakilerinki arasında tespit edilebilecek ölçüde farklar olacaktır.

  3. askeri okulların sınavlarını kim yapar? ösym yapar, sorular çalındıysa, verildiyse bakacağın yer belli.

  4. mutlaka kurum içerisinde de bu bahsedilen "işbirliklerinden" dolayı kollama, adam kayırmacılıkla önemli yerlere gelen bu işleri organize edenler vardır. bu inkar edilemez. bunları sistem dışı yaparak ve giriş koşullarını adilce kontrol altına alarak bu kurumlarını koruyabilirsin.

  diyeceğim şu askeri okulların kapatılması, kamuoyunda söylenen oranlar algı yönetimi değil gerçek ise, devletin 4 tane askeri okulunu kontrol edemediği ama her nasıl ise liseden, üniversite mezunları için böylesi bir tehdidin olmadığına işaret eder. sen 4 okulunda bunu halledemez iken harp okuluna ya da diğer süreçlerde başka güvenlik birimlerine 18 yaşından sonra istihdam edilecek personelini nasıl kontrol edebileceksin? bu "a" takiyyecileri olmaz "b"olur.

  bu, gerçekleşen adi olayın öncesinde de gündeme getirilen bir meseleydi ve olayın vuku bulması ile şaşırtıcı kısalıkta bir süre içerisinde khk'ya dönüştü. bu açıdan inandırılmaya çalışılan amacın samimiyetini sorgulatıyor. yoksa mesele imam hatiplilerin meselesi mi? yoksa mesele boğazdaki, bursadaki, heybelideki paha biçilemez tarihi mekanlar mı? yoksa daha da sistemli bir şey mi? gibi sorular ayılmıyor değil.