asmam çardaktan - özay gönlüm - youreads

  • youreads puanı (5.50)


  1. nakarat kısmının sonu genelde "biyo öpüverem gocuman gız / iliman yanaktan" şeklinde söylenir.
    "çil horoz"un erkek cinsel organını simgelediğinde dair yorumlar da kulaktan kulağa söylenir.