1. ruhsal ve metafizik olguları reddeden kişiye denilmektedir.

  *bilimsel gerçekliği kabul eder.
  *sorgular.
  *eleştirir.
  *varoluşun kökenini araştırır.
  *adaleti, yaşadığı bu dünyada arar.
  *ölüm bir son değildir. bunun bilincindedir.
  *insanlara çıkarsız bir biçimde yardım eder.
  *mantığını kullanarak ahlak anlayışını oluşturur. (dini ahlakı tümüyle reddetmez)
  *salt kendisi için değil çevresi içinde yapıcı olmaya çalışır.
  *saygı gösterir. her şeye!

  (yalnız şöyle bir durum vardır.izah etmeye çalışalım. örneğin; a kişisi atıyorum, kaldırım dinine inanmaktadır ve dini ritüellerini ona göre düzenlemektedir. her gün kaldırım taşını kutsar ve bu taşın etrafında dualar ederek kaldırım taşı tanrısına ulaşmaya çalışır. neyse uzatmadan, eğer bu a kişisi o kaldırım taşını alıp başkalarına zarar vermediği sürece sorun yoktur ve saygı duyulur. ama kalkıpta insanları zorla o taşa tapmasını istiyorsa ve inanmak istemeyenlerin kafasına o taşı fırlatırsa saygı filan duyulmaz. biraz uzadı sanki. neyse saygı da göreceli deyip kapayalım parantezi.)

  *mucizelere inanmaz.
  *iyiliği herhangi bir karşılık, ödül beklemeksizin yapmaya çalışır.
  .
  .
  .
  .

  ''çağlar boyunca, güçlü zayıfı ezdi; kurnaz ve kalpsiz, aptal ve masum olanları tuzağa düşürdü ve köleleştirdi, ve insanlık tarihinde, hiçbir yerde, hiçbir tanrı ezilenlerin yardımına koşmadı.''
  robert ingersoll

  ''bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez. insan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır.''
  albert einstein

  ''sorgulanmayan bir hayat, yaşamaya değmez.''
  sokrates
 2. "inanmak değil, bilmek istiyorum."
 3. çeşitli sebeplerden ötürü bir yaratıcının varlığını kabul etmeyen kişidir.
 4. ahlak ve adalet konularını bir puta havale etmeyip rasyonel şekilde ele alan kişi.
 5. tanrının varlığını ancak bilimsel veriler ve ispatla kabul edecek aksi takdirde binlerce dinin binlerce tanrısına rest çekmiş yaşamını devam ettiren,lakin yokluğu kesin olarak kanıtlanmadığı halde bunu kabul edebilen ve savunan düşünce sisteminin ferdi.iyisi de vardır kötüsü de.
  kuz
 6. zıttının tanrının varlığını mutlak reddetmeyenler olduğu düşünce sistemi.eleştirel düşünmeyi tekeline aldığını ya da zihinsel evrimin son aşaması olduğunu iddaa etmek uygarlığın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkma ihtimali olan verilere kapalı olmayı,kim bilir zihinsel evrim sürecimizde zamanı doğrusal algılamayı bırakabiliriz,ve daha önemlisi temel değerlerden atfedilen inanç/inanmama özgürlüğü savunusuna aykırı olarak diğerini küçültmektir
  din afyon olmaya çok elverişlidir ve bu amaçla kullanılagelmiştir ancak tek afyon değildir ve sadece inanmıyorum diyerek özgün bakış açısına entelektüel birikime sahip özgür ve zeki bireyler olma vaadi de bir çeşit afyon olarak nitelendirilebilir.diğer din ve düşünce sistemlerine göre ortak paydanın asgariliğini de göz önünde bulundurursak ateistler genellemeleri havada kalmakta.
  adettendir notu:benim ateist arkadaşlarım da var-çoğunluğu- bahsetmek istediğim inanmaya çağrı değil kendini anlatırken değerleri tekeline almamak.benim için insanların dünyada geçirdikleri süre zarfında dini görüşlerinin kişisel yetkinlik ve zaafiyetlerine etki etmez.
 7. virginia woolf için 'iyilik için iyilik yapma tutumu'dur ateizm
 8. iyilik , diğer herkes için olduğu gibi, ateist için de, ayna nöronlarının işini yapmasıyla alakalı bir durumdur. ve ateistin diğerlerinden farkı iyilik kavramına daha spesifik olarak yaklaşabilmesine olanak sağlayan bir bakış açısına sahip olmasıdır.
 9. korku,ceza ya da vaatlerden etkilenmeden iyi olabilmeyi becerebilendir.
 10. küpe takan ve aziz nesin okuyana denir. hayır aşağısı kurtarmıyor.