• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (6.50)
ateşler - marguerite yourcenar
bir aşk bunalımının ürünü olan "ateşler", bir aşk şiirleri derlemesi sayılabilir ya da şöyle de diyebiliriz; belli bir aşk mefhumuyla birbirlerine bağlanmış bir dizi lirik düzyazı. bu haliyle eser hiçbir yorum gerektirmez, çünkü kurbanına hem bir illet hem bir temayül olarak kendini dayatan mutlak aşk, en eski zamanlardan beri, tecrübe edilmiş bir olgu ve edebiyatın en çok işlenmiş konularından biri olmuştur. bu kitaba kaynaklık eden aşk gibi, yaşanan her aşkın, karmaşık bir duygular ve şartlar karışımının yardımıyla, verili bir durumun içinde oluştuğu, ardından bozulduğu hatırlatılabilir. "ateşler"de bu duygular ve bu şartlar kah doğrudan, ama oldukça gizli bir şekilde, başlangıçta çoğu günce notları olan kopuk "düşünceler" aracılığıyla, kah tersine dolaylı yoldan, efsaneden ya da tarihten ödünç alınmış ve zamanın içinden şaire birer destek olarak hizmet etmesi düşünülmüş hikayeler aracılığıyla dile gelirler. -marguerite yourcenar- -kitap bilgileri idefix'den alınmıştır-
  1. ''ev işlerinin ve yatağın alışılmış gereklerinden, paranın ölü ağırlığından, başarının çıkmazından, şerefin tatmininden, rezilliğin çekiciliğinden yakamı sıyırıyorum. magdalalı meryem'in aşkına mahkûm edilmiş adam göğe kaçtığına göre, tanrı'ya gerekli olduğum yolundaki yavan hatadan uzak duruyorum. büyük tanrısal dalganın beni içine alıp yuvarlamasına kendimi koyvermekle iyi ettim; rab'bin elleri tarafından yeniden biçimlendirilmiş olmaktan pişman değilim. o beni ne ölümden, ne kötülüklerden, ne suçtan kurtardı, çünkü insan onlar vasıtasıyla kurtulur. o beni mutluluktan kurtardı.''