1. üye ülkeler arasında bölgesel çapta ortak pazar yaratmak ve ticareti geliştirmek amacıyla 1957 yılında imzalanan roma antlaşması ile kurulan, 1 ocak 1959'da yürürlüğe giren avrupa gümrük birliğidir. 1993'te maasricht antlaşması ile "avrupa topluluğu" adı altında avrupa birliği'ne dâhil edilmiş, 2009 yılında imzalanan lizbon antlaşması sonucunda da birlik ile bütünleştirilmiştir.

    ayrıca (bkz: avrupa birliği) (bkz: avrupa para sistemi) (bkz: avrupa serbest ticaret bölgesi)