begüm - youreads

  1. türkçe kökenli olan ve kadınlar için kullanılan bir önderlik, yöneticilik ve soyluluk sanıdır.

    yaygın olarak babür imparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde ve coğrafyada görülen bir kavram olmakla birlikte, türkçe kökenli bir önderlik, yöneticilik ve soyluluk sanı olan erkil (bkz: bey) (bek, beğ) sözcüğünün, aynı amaçla kullanılmak için türetilmiş dişil şeklidir.