ben o'yumki - sedat anar - youreads

 • youreads puanı (9.50)
 1. benden sırrıma cevap:
  ben oyum ki,''ben''dedikçe maksadımdır kudretin
  ben oyum ki,benliğimden zahir olmuş vahdetin
  farz edersem benliğim senden cüdadır ey vücud
  vehm-i mahzım ,hiç vücudu var mı ma'dümiyyetin
  bir fakirim ki neyim varsa senindir,bense hiç
  fakr-ı fahrı eldedir ferman-ı vahdaniyyet'in
  arş u kürsi,arz u eflak hep senin emrinle var
  suhuf-ı ekvan dest-i takdirinle mektub ayetin
  sen o zat-ı bi-nişansın,la mekansın ,bi-zaman
  her ne varsa fi'l ü evsafın,kemal-i kudretin
  sen o mevcudsun ki senden bir diğer yok münceli
  her vücuda oldu kayyum,sırr-ı mevcudiyyetin.
  türkçesi
  ben öyle bir varlığım ki ,''ben''dediğimde kastettiğim şey senin kudretindir. yine ben öyle bir varlığım ki,vahdetin benim benliğimden ortaya çıkmıştır. ey varlık!benliğimi senden ayrı düşünürsem,bu benim için tamamen bir kuruntu olur. hiç olmayan bir şeyin varlığı olur mu? ben öyle fakirim ki ,neyim varsa hepsi senindir;ben ise bir hiçim. isteyerek gönüllü bir şekilde elde edilen fakirlik senin birliğinin en büyük delilidir. arş,kürsü,yeryüzü ve gökler senin emrinle var olmuştur. senin varlığına ve birliğine kainatın sayfaları delildir. bunlar senin kudret elinle yazılmıştır. sen zaman ve mekana muhtaç olmayan,mahiyeti bilinmez yüce bir zat'sın. dünyada her ne iş ve sıfatlar varsa bütün bunlar senin kudretinin eserleridir. sen öyle bir varlıksın ki,senden başka görülen bir şey yoktur. senin varlığının sırrı kainatın temelidir. her şey seninle vardır.
  eale