1. bu sözün joker versiyonu; "whatever doesn't kill you, simply makes you... stranger!" şeklinde olmuştur.

    joker

    başka bir latince söz ise, sanki buna nispeten söylenmiştir. "quod me nutrit me destruit." "beni besleyen şey, beni yok edendir" anlamına gelir. angeline jolie'nin vücudunda dövme olarak da bulunur.

    angie