bertrand russell - youreads

bertrand russell

Kimdir?

bertrand arthur william russell, 3. earl russell.( 18 mayıs 1872- 2 şubat 1970), britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen. hayatının çeşitli dönemlerinde kendisini liberal, sosyalist ve barışsever olarak tanıtmış ayrıca hiçbirine derinden bağlı olmadığını itiraf etmiştir. monmouthshire'de ingiltere’nin önde gelen aristokrat ailelerinden birinin ferdi olarak dünyaya gelmiştir. russell 1900 lerin başında inglizlerin “idealizme karşı isyanı” na öncülük etmiştir. gottlob frege ve ludwig wittgenstein ile birlikte analitlik felsefenin kurucusu kabul edilir. a. n. whitehead ile birlikte principia mathematica adlı kitabı yayınlamıştır. felsefi denemesi ''on denoting''(ifade üzerine) adlı eseri felsefinin paradigması olarak kabul görür. aynı zamanda geniş bir çevrece 20. yüzyılın önde gelen mantıkçılarından biri olarak kabul görür. çalışmaları mantık, matematik, dilbilim, bilgisayar teknolojisi ve filozofiyi, özelliklede dil felsefesi, epistemoloji ve metafiziği önemli ölçüde etkilemiştir. russell önde gelen savaş karşıtlarındandır. serbest ticareti ve anti emperyalizmi desteklemiştir ve barışsever tutumundan dolayı birinci dünya savaşı sırasında hapishanede yatmıştır. daha sonra adolf hitler’e karşı kampanyalar düzenlemiş, stalinci totalitarizm’i eleştirmiş, vietnam savaşı’ındaki tutumu nedeniyle amerikan hükümetini suçlamıştır. aynı zamanda nükleer silahsızlanmanın dobra savunucularındandır. son eylemlerinden bir tanesi israil’in orta doğu’daki ülkelere karşı izlediği tutumu eleştirdiği bir bildiri yayınlamasıdır. insan haklarını ve düşünce özgürlüğünü savunduğu yazıları dolayısıyla 1950 yılında nobel edebiyat ödülü'ne layık görülmüştür.


 1. siyasi ve sosyal meselelere taa 50-60 yıl öncesinden yorumlasa da bugünleri anlatan yazar. meseleleri anlamak için okuyun okutturun.
 2. eserleriyle haşır neşir oldukça, düşünce yapınızı ve hayata bakışınızı kökten değiştirebilecek nitelikte olduğunu, hem kendi döneminin hem de gelecek dönemlerin dahilerinden biri olduğunu hissettirir. tek bir eseriyle bile birey üzerinde düşünce devrimi yaratabilecek güçtedir (bkz: sorgulayan denemeler - bertrand russell) fakat bazı toplumlarda kendisinin hakkını vermek bir yana hakkında fikir sahibi olmak dahi başarı addedilebilir.
 3. "insanlar, dünyadaki herhangi bir şeyden - katliamlardan, ölümden bile - korktuklarından daha çok düşünceden korkarlar. düşünce baltalayıcı ve devrimcidir, yıkıcı ve korkunçtur; düşünce, ayrıcalığa, yerleşik geleneklere ve huzur verici alışkanlıklara karşı acımasızdır; düşünce anarşik ve kanunsuzdur, otoriteyi umursamaz, çağlar boyunca denenmiş bilgeliğe aldırmaz. düşünce cehennem kuyusuna bakar ama korkmaz."
 4. şu sözüyle günümüz dünyasını tam olarak özetlemiş şahsiyettir:

  "belirli bir zaman içinde birtakım insanların çamaşır mandalı yapımında çalıştıklarını varsayalım. bunlar günde (diyelim ki) sekiz saat çalışarak dünyanın bütün mandal ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapmaktadırlar. birisi çıkar, aynı sayıda işçinin aynı çalışma süresi içinde öncekinin iki katı mandal yapmasını sağlayan bir buluş kor ortaya. ama dünyanın iki kat fazla mandala ihtiyacı yoktur, mandallar zaten o kadar ucuzdur ki daha ucuza satılsa bile daha fazla satın alan olmayacaktır. aklı başında bir dünyada olsa, bu durumda, mandal yapımıyla uğraşan herkes sekiz yerine dört saat çalışır, ama bunun dışında her şey eskisi yine eskisi gibi yürürdü. gelgelelim içinde yaşadığımız dünyada böyle bir şey ahlak bozucu sayılır. içinde yaşadığımız dünyada insanlar hala sekiz saat çalışmakta, birtakım insanlar iflas etmekte ve mandal yapımında çalışan işçilerin yarısı işten atılmaktadır. bunun sonucunda yine öteki planda olduğu kadar boş vakit kalır insanlara, ama bu sefer insanların yarısı çok fazla çalışırken öbür yarısı tüm aylaktır. işte, nasıl olsa kalacak boş vakit bütün insanlık için bir mutluluk kaynağı haline getirileceğine, bu şekilde ne yapılıp edilip evrensel bir sefalet kaynağı haline getirilmektedir. bundan daha büyük bir delilik düşünülebilir mi?"
 5. aylaklığa övgü adlı eserini okumayı yaklaşık 1 yıldır bitirmediğim yazar.

  o da bunu isterdi.
  ajora
 6. aylaklığa övgü eserinde tembellik edilmesini övmemektedir. insanların boş vakitleri olmasının onların daha üretken ve sağlıklı olmalarını sağlayacağını savunur, ayrıca üretim ve tüketim anlayışlarını eleştirir. bu kitapta özellikle aylaklığın sürekli bir tembellik ve boş vakit geçirmek olmadığı özellikle vurgulanır. okunmalıdır, okutulmalıdır.
 7. "bütün ulus bir kuruntuya kapıldığında savlarına karşı gelen görüşe gösterdikleri tepki bir delininkiyle aynıdır" demiştir. kendisi 20. yüzyılın en önemli düşünürlerindendir.