1. çakıl, kum gibi agrega olarak isimlendirilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşıdır. bağlayıcı madde de genellikle çimentodur.
  2. üst üste yığılmış beton cesetleri,
    karadeniz ikliminden hoş görür oldu.
    ademoğlunun milenyum mahsulleri.