bihin edige'nin tanrı ve din hakkındaki görüşleri - youreads

  • youreads puanı (5.00)


  1. -genel hatlarıyla- altına imza atabileceğim bir ilahiyat (teoloji) görüşü.