bijen - youreads  1. şehname'de maceraları anlatılan büyük kahramanlardan giv'in oğlu, rüstem'in torunudur. bir kahramanlık sembolüdür ve daha ziyade efrasiyab tarafından içine atıldığı kuyu ile birlikte anılır.