bilinmeyen - youreads

  1. tanınmayan, tanımlanmamış, açıklanmamış, meçhul olan, malum olmayan, hakkında yeterli malumat edinilemeyen, niceliksel ve/veya niteliksel olarak belirsiz durumda bulunan anlamlarına gelir.

    metafizik, spiritüalizm, öte âlem, kehanetler, kayıp uygarlıklar, dünya dışı yaşam formları, evrenin gizemleri, paralel evrenler, parapsikoloji ve bilumum paranormal unsurları konu edinen çeşitli yayınların kendilerini ve işledikleri konuları tanımlamak için kullandıkları bir isimdir.

    örneğin: http://www.bilinmeyen.com/