1. e - meram

    kendini tanımlı bir kalıba sokarak kapsam oluşturur. kapsamın öncülü sistematiktir. sistematik oluşturmuşsa bir meramın peşinden koşuyordur.

    (bkz: öpmeye meramım yok, gelin hani yanağın)
  2. nihilistler aynı zamanda hedonist de olabilirler.
  3. "bir dünya hiçlikte ne arar?" sorusuyla aynı cevapla geçilebilecek bir soru.