1. borç yiğidin kamçısı değildir sancısıdır .
    edit: borç bataginda yazıyor .
    belit
  2. hı hı. sado/mazo bir ilişki içindeyiz kendisi ile.
  3. değildir, borç kapitalizmin kırbacıdır, sırtımıza inmesiyle meşhurdur.