1. brahman, hint felsefesi geleneğinde, hem içkin hem de aşkın olan, hem evrende ve hem de kendisinde var olan en yüksek varlığa kendisiyle birleşmenin nihai ve en yüksek hedef olarak addedildiği dünya ruhudur. (wikipedia) bazen brahman bazen atman olarak da geçer, insan ruhunu temsil etmektedir.
    kimbo