1. beynin konuşmayı ve kendini ifade etmeyi kontrol eden bölgesi. sol ön korteksin, alt arka kesiminde bulunur. işte şöyle...

    1861 yılında fransız nörolog ve antropolog paul broca tarafından tanımlanmıştır. dr. broca'ya bir gün 51 yaşında mösyö leborgne adlı bir hasta gelir. epilepsi hastası olduğu ve işyerinde maruz kaldığı toksik metal dumanları yüzünden 31 yaşından beri söyleyebildiği tek kelime "tan"dır. hasta çok geçmeden ölür ve dr. broca beynini incelemeye karar verir ve sol ön bölgenin yüzeyindeki düzensiz bir lezyonu görür. konuşmasına engel olan bu bölgedeki hasardır. broca bölgesindeki hasar yüzünden konuşamamaya da broca afazisi denir.

    bu arada son bir ilginç not: tıp dünyasındaki bu çok önemli keşfe yol açan mösyö leborgne'nin beyni günümüzde hala inceleniyor. en son 2007 yılında modern görüntüleme cihazlarıyla tekrar incelenmiş.