1. 160’tan fazla türü olan bu sürüngenler, çoğunlukla Madagaskar adasında bulunur. türlerin yarısından fazlası orada yaşar. boyları 1.5 santimle 75 santim arasında değişir. bukalemunlar da birçok sürüngen gibi etoburdur. çekirge, peygamber devesi ve böcek yerler.

    herkesin bildiği en önemli özellikleri renk değiştirmeleridir tabii.
    işte buradaki gibi
    ama bilinenin aksine, bunu ortama uyum sağlamak için değil, korku, öfke gibi ruh hâllerine göre veya ısı kontrolü için yapalar.

    bir başka önemli özellikleri de, gözleridir. iki göz birbirinden bağımsız hareket edip, 180 derecelik bir bakış açısı sağlar. bukalemun böylece aynı anda iki farklı yöne bakıp, zıt taraflardaki nesneleri görebilirler. gözleri çok da keskindir. 10 metre ötedeki küçük böcekleri tespit edebilirler. ayrıca ultraviyole ışıkları da fark edebilirler.

    erkek bukalemunlarda birçok ayrıştırıcı özellik mevcuttur. birçoğunun başında boynuzlar olur. birçok kertenkelenin aksine kuyrukları tekrar büyümez.

    peki, ingilizcesi chameleon olan bukalemunun yunancada yerdeki anlamına gelen "chamai" ve aslan anlamına gelen "leon" kelimelerinden türediğini biliyor muydunuz?