1. akdeniz bölgesi'nde, sınırları göller yöresi'nden başlayıp güneye doğru uzanan ildir. il merkezi olan burdur şehri, ilin kuzey kesiminde yer alır. ismini verdiği göle 3-4 km mesafede, tepelerin yamaçları ve düzlükleri üzerine kurulmuştur. şehir ile göl arasında bağlar ve gül bahçeleri vardır. şehirden bakınca hem vadi, hem de burdur gölü görülebilir. ortasından kurna çayı akan şehrin iki yakası köprülerle birbirine bağlanır.

    burdur, hem akdeniz ikliminin, hem de karasal iklimin etkisi altındadır. ilin yaklaşık üçte birlik bölümü meşe, kızılçam, karaçam, köknar ve sedir ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. batı torosların uzantıları ilin arazi yapısını engebeli bir hâle getirmiştir. ayrıca, burdur ilinin büyük bölümünde akarsular denize doğrudan ulaşamadıklarından, bu yöre kapalı bir havza niteliğindedir.

    sınırlarının yarısı ısparta ilinde kalan burdur gölü'nün dışarıya herhangi bir akıntısı yoktur. gölün suları tuzludur ve içerisinde balık yaşamaz. göl kıyısındaki plaj ve konaklama tesisleri ile insuyu mağarası ve hacılar köyü höyüğü, burdur'un cazibe merkezleridir.

    ilin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. çayırlık alanlarda kıl keçisi ve koyun yetiştiriciliği yapılır. dokumacılık geleneği kırsal kesimde hâlen sürdürülmektedir.