büyümenin sınırları - youreads

  1. roma kulübü adlı ekolojist düşünce kuruluşu tarafından 1972 yılında yayımlanan rapor. ekonomik büyümenin sonsuza dek sürmeyeceğini, çünkü kaynaklarin sınırlı olduğunu ifade eder. (bu fikri ilk dile getiren kişi britanyalı ekonomist thomas robert malthus)

    rapora göre, “...doğal kaynaklar nüfusun hızlı artışına yetmeyecek ve içinde yaşadığımız çevre, 150 yıla varmadan yaşanabilir niteliğini yitirecektir. bu nedenle çevreyi korumak ve geliştirmek amaç ise, gelişme hızı yavaşlatılmamalı, hemen durdurulmalıdır. çünkü mevcut gelişme seyri, insanlığı acı bir sona doğru yaklaştırmaktadır.”

    öncelikle raporu hazırlatan işadamı ve sanayicileri şaşırtan bu yaklaşım, geniş tepkilere yol açmıştır. “sıfır büyüme” anlamındaki rapor, gelişmiş sanayi ülkelerinden yoğun eleştiri alırken, az gelişmiş ülkeler açısından da bu ülkelerin kalkınma girişimlerini önleme yolunda bir “komplo” olarak değerlendirilmişti. yani ilk yayımlandığında kimse beğenmemiştir.

    bu arada, raporun yayımlanmasından üç ay kadar önce 1972 birleşmiş milletler stokholm çevre ve insan konferansı düzenlemiştir.

    bu rapordan ve stockholm konferasından sadece 1 yıl sonra 1973 petrol krizi ortaya çıkmıştır. kriz çıkınca hâliyle roma kulübu raporu da popüler olmuş ve o dönemde eleştiri alsa da petrol krizi ile haklı çıkmıştır ve destekleyenlerinin sayısı artmıştır. böylece çevre hareketlerini de hızlandırıcı bir hava yaratmıştır.