1. avesta'da kendisinden çokça söz edilen camasp, kardeşiyle birlikte zerdüşt'ün dinini ilk kabul eden kral olan goştasp'ın bilge vezirleri görevlerinde bulunmuşlardır. zerdüşt'ün damadı, goştasp'ın bilge veziri ve yaşadığı dönemin ileri gelen kişilerindendir.