1. anadolu'da bir yaşına gelmemiş keçi yavrusuna verilen isim.
    çepiş, çebüç, çepiç gibi türevleri de mevcuttur.
    ^:ben bugün bunu öğrendim^