cebir - youreads

  1. matematiğin en temel dalıdır. en basit aritmetik işlemlerden, en karmaşık diferansiyel ve integral hesaplarına kadar hemen hemen tüm riyaziye dallarında uygulanan kuralların belirlenmesinde cebir kullanılır.

    klasik cebir, aritmetik yöntemleri simgelerle gösterilen değişik niceliklere uygulayarak genelleştirir ve genişletir. bir diğer deyişle, matematikte sayılar yerine çeşitli simgeler kullanarak sayısal işlemlerin genelleştirilmesi ve nicelikler arasında genel bağlantılar kurulması sağlanır. klasik cebirin yanı sıra, soyut matematik yapılarını temel alan modern cebir vardır.