cehl-i mürekkeb - youreads

  1. kınalızade ali efendi 1500lu yillarda yazdığı ahlak-ı ala'i'de bu kavramı şöyle izah eder:

    "bir şeyi bilmeyip, ama bilmediğini bilmeyerek onu biliyorum zannetmektir. bir insan ki bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. bu, sürekli cahil kalmaya mahkumdur."