cenap şahabettin

Kimdir?

cenap şahabettin, 1870 - 1934 yılları arasında yaşamış servet-i fünun dönemi şairi ve yazarıdır.

yaşamı

1870'te manastır’da doğdu. babasının plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle istanbul'a geldi. ilköğrenimini tophane'deki fevziye mektebinde yaptı. gülhane askeri rüşdiyesini bitirdi. tıbbiye idadisinden sonra askeri tıbbiyeden mezun oldu. hekim yüzbaşı oldu.

paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. yurda döndükten sonra mersin, rodos, cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı.

darülfünûn’da türk edebiyatı tarihi dersleri okuttu. ilk şiiri 1885’te daha öğrenciyken saadet gazetesinde yayınlandı. önceleri muallim naci’nin etkisiyle divan edebiyatı tarzı şiirle uğraştı. daha sonra recaizade mahmut ekrem ve abdülhak hamit tarhan’dan etkilenerek batı tarzı şiire yöneldi.servet-i fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. tevfik fikret ve halit ziya uşaklıgil’le birlikte servet-i fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. diğer servet-i fünuncuların tersine bireysel şiiri tercih etti. edebiyat-ı cedide’nin en aşırı örneklerini verdi. şiire "nesir-musikisi" dedi. şiirlerinde kullandığı "sâât-i semenfâm", "çeng-i müzehhep", "nay-i zümürrüt" gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "yakazat-ı leyliye" ve "elhan-ı şita" şiirleridir.

12 şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle istanbul’da yaşamını yitirmiştir. kabri bakırköy'dedir.

edebi kişiliği

türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğreten şahabettin "sanat sanat içindir" anlayışını benimsemiştir. aruz ölçüsüyle yazdığı eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem vermiştir.  1. "kalbim pencerelerde sancakların temevvücüne benzer bir hareket-i şevk ve sürur ile titrer" sözünün sahibi.

    temevvüç: dalgalanma, çalkalanma.