cennet - youreads

 1. cehennem ayrılık olsaydı cennet birlik olurdu.
  cehennem sensizlik olsaydı cennet biz olurduk.
  cehennem yol olsaydı cennet son durak olurdu.
  cehennem yalnızlık olsaydı cennet sen olurdun.
  cehehnnem ateş olsaydı cennet çelikten bir dağ olurdu.
 2. dinlere göre ölümden sonra iyi insanların ödüllendirileceği yer.

  en güzel ve isabetli tasviri kutsal kitaplarda değil bir filmdedir (what dreams may come)
 3. bir cevap. sorusu da "ne istersin?".
 4. cennet. heaven. garden of eden. paradise.

  paradise...

  eski pers krallarının meşhur güzellikte bahçeleri olan "pairidaeza", namının yunanlara kadar duyulduğundan mö. 500 yılında homeros bahseder imiş.

  hristiyanlık zuhur ettikten sonra, aramice'den "ganne/ganneta" tabirine yunanca bir tercüme aranırken pairidaeza tekrar hatırlanır ve "cennet bahçeleri" anlamında kullanılır. oradan latinceye paradisus, italyancaya paradiso, fransızcaya paradis, ingilizceye paradise vs.

  oysa iki kelimelik bir eski farsça kelimedir. pairi; çepeçevre örtülü ve daeza; duvar.

  arapça'da cnn kökü saklamak anlamındadır. cin; saklanmış olan demektir, çoğulu ecinni. cenin; gizlenmiş, korunmuş bebek, mecnun; aklı örtülmüş kimse, cennet; saklı bahçe.

  bu paradise tabiri, dönemin arap kültürün de ilgisini çekmiş olacak ki, p harfi f ye dönüşerek "firdaws" olarak karşılık bulur. (arapçada p harfi bulunmaz)

  kuran'da iki yerde, cennet bahçeleri tasviri "firdevs" olarak geçer.