çeşitli yönleriyle neyzen tevfik - alpay kabacalı - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
çeşitli yönleriyle neyzen tevfik - alpay kabacalı
neyzen tevfik, keskin yergi ve küfürleri, yanından hiç eksik etmediği ney'i, dilden dile dolaşan nükte ve fıkraları, saraylarla tımarhaneler, köşklerle çöplükler arasında akıp giden hayatı ve renkli kişiliğiyle, benzersiz bir insandı. başka bir deyişle o, şiirlerinin, yergi ve nüktelerinin, ney'inin, ölçü ve tanımlara sığmayan yaşayış biçiminin ve renkli kişiliğinin bir toplamıydı. hatta, bu toplamın da ötesine uzanan, dile getirilip açıklanması pek güç bir kişiliği vardı... yarım yüzyıl boyunca ardı sıra sürüklediği ünü, 1953'te ölümünden sonra da ayakta kaldı, günümüze kadar geldi. bugün de, toplumumuzun hemen her kesimi, onu çeşitli yönleriyle tanımak istiyor. elinizdeki kitap bu gözlemden doğdu ve -bu isteği karşılamak amacıyla- değişik bir yöntemle hazırlandı: neyzen tevfik'in hayatı, kişiliği ve ölçüye, tanıma gelmez yönleri ustalıklı bir kurguyla, ama araya girmeden, onu okurla karşı karşıya getirmek yoluyla, ayrıntılı olarak tanıtıldı. neyzen tevfik'in dilden dile aktarılan nükte ve fıkralarını da biraraya getiren kitapta ayrıca onun yergi ve şiirleri inceleniyor, bunların önemli bir bölümü gerekli açıklamalarla birlikte sunuluyor.


  1. neyzen tevfik'in hikayelerini, şiirlerini, hayatını okuyup öğrenebileceğiniz kitap. şiirleri tek başlarına sayfa sayfa yazmaktan ziyade onların yazılış amacını, ne anlatmak istediğini de anlatıyor. anlatımı da rahat (zaten bu adamı anlatan kitap ne kadar sıkıcı olabilir ki (*:swh))