cha


 1. yeni ve faydalı bir yazar, hoşgelmiş.
 2. fetö terör örgütünün alenen propagandalığını yapmaktadır. modlar göreve.
 3. bir ateist olarak, başucu referanslarımdan biri olan bm insan hakları evrensel bildirgesi çerçevesinde yorumlarını takip ettiğim yazardır.

  !---- spoiler ----!

  madde 18
  her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

  madde 19
  her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

  !---- spoiler ----!