• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (5.00)
cinsiyet üzerine - sigmund freud
cinsel nesneye fazla değer verme — cinsel dürtüyü tatminle görevli cinsel nesneye bağlanan değer,
her zaman üreme organları ile sınırlanmaz; bu değerlendirme, nesnenin bütün bedenine yayılır ve
onun çıkardığı bütün duyuları ele geçirmeye eğilim gösterir. fazla değer verme psişik alana da
bağlanır ve bir körlükle, psişik niteliklerin değerlendirilmesinde bir ölçü noksanlığı ve cinsel nesnenin
kusursuzluklarına, kendinden çıkan yargılara kolayca boyun eğmekle kendini gösterir. aşkın yarattığı
kolay inanırlık önemli bir kaynak, hiç değilse otoritenin asıl kaynağıdır.18
asıl üreme organlarının birleşmesi ile sınırlanmış cinsel amaçla uzlaşamayan fazla değer verme,
bedenin öbür bölümlerini de cinsel amaçlar haline getirir.16
fazla değer vermenin önemi erkekte özellikle iyice incelenebilir, çünkü yalnız erkekler araştırmalar için
yaklaşılabilir bir cinsel yaşam sunar; oysa kadının cinsel yaşamı, kimi zaman kültürel zayıflık yüzünden,
kimi zaman da toplumsal âdetlere bağlılıktan gelen çekingenlik ve biraz içtenlik noksanlığı yüzünden,
hâlâ kalın bir örtüyle çevirilidir.
  1. freud erillik dişillikten bahsederken biyolojik anlamdan ziyade etkin edilgenlik olma durumunu kasteter.
  2. şu anda yanlış başlığa sahip olan yapıt.
    modern dünya için bilimsel anlamda gereksiz, edebi anlamda değerli bulduğum bir kitap.