çirkin bir kadınla birlikte olmak - youreads  1. güzel kadın imgesi arzulanabilirken, çirkin kadın doğuştan gelen özellikleri nedeniyle arzulanabilirlik açısından dezavantajlıdır önermesinden doğan indirgemeci bir düşüncenin ürünü olan bir başlık. öncelikle şuna dikkat çekmek lazım "nesne seçimi" sadece güzellik çirkinlik algısı üzerinden yapılmadığı gibi, güzellik-çirkinlik kıstasını gözetmeden de yapılmaz. genetik yazgımızdır ve bunun sonuçlarını yadsımak için romantik söylemlerde bulunulması da anlamlı değil. sonuç olarak güzellik ve çirkinlik ilişkilerde herşeyi belirleyen de değil, hiç bir önemi olmayan da. nesne seçimi ve ilişkideki tatmin bir çok değişken tarafından değerlendirildiğinden, yorum yapmanın çok bir şey ifade etmeyeceği durumdur.
  2. iğreniyorum günbegün sizden ya, neyin ayrıştırıcığı var sizde bu kadar anlam veremiyorum, ne yaşadınız ?
    bir kere şu güzellik-çirkinlik kavramlarının göreceliliğini bir kabul mu etseniz artık! siz görüntüden ibaretseniz karşıdaki kişinin de görüntüsünden yola çıkıp birlikte olur olmazsanız. sizi bağlar bu, toplumsal bir konuymuş gibi başlık falan ne açıyorsunuz!
    adım adım ekşiden beterleşiyorsunuz.
  3. her insanda bir güzellik, bir hoşluk görebiliyorum. kişinin gözüne güzel gelmesi durumu vardır ki bunun da sebebi o kişinin görüntüsüyle ilgili olmak zorunda değildir. onun karakterinde iyi özellikler görüyorsam fiziksel olarak da bakılacak, sevilecek şeyler buluyorum.
    erkek değilim ama olsaydım da çirkin bir kadınla beraber olacağımı sanmıyorum. o benim için güzeldir, güzel kalacaktır