1. yaralanan yerlerin kan ile kırmızı görünmesinden mütevellit, yaranın sebebini kan sanırdım.
    vücudumda bir yere kan bulaşınca bulaştığı yerin yara olacağına inanırdım.
    bu yüzden kandan çok korkardım ^:swh^