1. birleşik amerika'nın batısında, kuzey colorado'daki yağış alan kayalık dağlardan doğup, batıya ve güneye doğru 2.333 km boyunca akarak california körfezi'ne dökülen nehirdir. colorado nehri, vadisi boyunca seyredeğer doğal güzellikleriyle ünlüdür.