darbe girişiminde ölenlere onlarca kez sela okunması - youreads  1. çok basit: kitlesini bu yolla seferber ediyor, iktidarını korumaya çalışıyor. din'in ideolojik, politik, kültürel, sosyal bir işlevi var. öyle olmasa örneğin din benim ilgi alanıma girmez, üzerine düşünmeye, tek kelime konuşmaya gerek görmem.
    mutlu