darül - youreads

  1. arapçada ; ev veya kendinden önceki sözcüğe göre alem anlamına gelir

    darülaceze : acizler evi
    darül harb ; savaş alemi
    darülfünun ; fen bilimleri evi (fen fakültesi)

    gibi