1. freud için davranışsal ketlenme, ketlenme, semptom ve kaygı adlı çok önemli makalesinde belirtiği gibi, benliğin gerçekleşmesi karşılığında bilinçdışı çatışmayı ve buna bağlı kaygıyı ortaya çıkarabilecek işlevinden vazgeçmesi durumudur.

    kagan ve arkadaşları (1986), daha spesifik bir gelişimsel durumu betimler ve davranışsal ketlenmeyi, çocuklarda yeni/yabancı bir durumla karşılaştıklarında konuşmayı ve oyun oynamayı azaltma ve bir bağlanma nesnesine geri çekilme eğilimi olarak tanımlamışlar. bu örüntü bazı kişilerin yetişkin yaşamında sık sık kendini tekrar eder.