ddt
 1. (bkz: diklorodifeniltrikloroetan) sağlık açısından facia yaratan bir ziraii ilaç. insanda kanser yapıcı özelliği vardır.

  ülkemizde özellikle karadeniz bölgesinde çokça kullanılmış ve kanser oranlarının fırlamasına sebebiyet vermiştir. sonraları zararlarının anlaşılmasıyla çoğu ülkede yasaklanmıştır.
 2. kara yara denilen hastalığın sebebi.
  kelaynak kuşlarının ölmesinin sebebi.
  birecikte çekirge mücadelesi için uçaklara doldurulup doldurulup, püskürtülmesi sonucu, topraklarda yıllarca ot bitmedi.
  ot öldü.
  böcek öldü.
  kuş öldü.
  memeli öldü.
  insanlar hastalandı.
  1955-1960 larda yapılan bu ilaçlama ile uzunca bir süre beketli tarlalar ekilemez hale geldi.
  Dünyanın dengesi bozan bu ilaç tüm dünyada kullanımı yasak olan bir zehirdir.
  Topraktan bitki yoluyla hayvan ve insan vücuduna girerek, vücuttaki yağlarda kolaylıkla çözünüyor. ,
  bakın bir gazete küpürü; https://www.gazeteduvar.com.tr/2020/08/d.jpg
  aslında bu haberlerin nedeni kullanılan ddt'nin bolcana kullanılmasının sonucudur.
  ''gizemli'' hastalıklara davetiye çıkarmış bereketli fırat ve dicle havzasında zirai ilaçlama çokça yaşanmış ve bölge insanı ''kara yara'' denilen hastalığa yakalanmaya başlamıştır. insanlar anlmamaışlar neden sadece burası?! neden sadece bu bölge insanı?! o sebeple kara yaraya ''kürt hastalığı'' denilmiştir.