demografi - youreads

  1. (bkz: nüfus bilimi) (bkz: nüfus bilgisi) belirli bir yere ait insan topluluğunun belirli aralıklarla nicelik ölçümünün yapılması ve zaman içerisinde nüfusta meydana gelen değişimlerin belirlenip incelenmesidir. nüfusun sayıca büyüklüğü ve popülasyonu oluşturan bireylerin cinsiyete, yaşa, mesleklere ve benzeri unsurlara göre sahip olduğu özelliklerinin belirlenmesi, belirlenen bu verilerin zaman içindeki değişimlerinin incelenmesi demografinin ilgi alanına girer.