demokrasi - youreads 1. nitzsche'nin, hakkında şahsımı oldukça etkilemiş bir sözünün olduğu kavram.

  "cahil bir toplum, özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi, hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz. sadece seçim yaptığını zanneder. cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır! böyle bir seçimle iktidara gelenler, düzenledikleri tiyatro ile halkın egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir!"
 2. grekçe demos (halk) ve kratos (iktidar) sözcüklerinin birleşimi olan demokrasi, halkın iktidarı, halk için halkın yönetimi deyimleri ile ifade edilir. ( "demos" birden çok anlamda kullanılır. mekana ilişkin anlamı ; bir topluluğa ait toprak parçası, etnik anlamda; bir ülkenin nüfusu, siyasal anlamda; özgür yurttaşlar toplamı, ve bunları kapsayan bir idari anlamı vardır.)

  siyasal demokrasi/ sosyal demokrasi ayrımı : halkıın devlet iktidarını kullanması, siyasal demokrasiyi; halkın sivil toplumu oluşturan örgütler içerisinde aktif olarak yer alması, sosyal demokrasiyi ifade eder.
 3. "demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir." - wittgenstein
  "demokrasi çoğunluğun kanunu değil azınlığa olan saygıdır." - camus
  "eğer para politikada harcanmazsa, demokrasi söz konusu olabilir." - imran khan
 4. "demokrasi ve diktatörlük arasındaki fark şudur: demokraside önce oy verir sonra emirler alırsınız. diktatörlükte oy vermekle zaman kaybetmezsiniz." charles bukowski
  hoppa
 5. halkın medya ile hizaya getirilerek yönetildiği yönetim biçimi.

  "totaliter rejimlerde cop ne ise, demokrasilerde medya odur."

  (bkz: medya denetimi - noam chomsky)
 6. sanırım en manidar tanımı benjamin franklin yapmış: "demokrasi, iki kurtla bir kuzunun öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır."
 7. esasında, azınlığın çoğunluğa ayak uydurmak zorunluluğunun olmamasıdır.
 8. demokrasi , bir yönetim biçimi değil, her bireyin içselleştirilmesi gereken bir yaşam biçimidir. demokrasi , sadece sandık fetişine indirgendiğinde ortaya milli iradeye ^:ki uydurma ve saçma sapan bir kavramdır.^ tapınmaya kadar giden bir hilkat garibesi ortaya çıkar. eğitim sistemine vurulan darbeler, hukukun ayaklar altına alınması, yolsuzluk, adam kayırma , rüşvet gibi bütün pislikler milli irade denilen bu halının altına süpürülür.

  demokrasi, sadece sandığa indirgenemez. iktidarların, kamuoyuna hesap verebilmesi ve hesap verdirilebilir olması sandıktan daha önemlidir.
  ee
 9. anayasaları manas destanı kadar uzun ve yazılı olan toplumlarda iğreti duran idare tarzı. iş zaten özgürlükleri ve kısıtlamaları yazıyla belirleme noktasına gelmişse orada zaten demokrasi ideal olamaz. kime göre bu kısıtlamalar?
 10. genel olarak çoğunlukçu ve çoğulcu olarak ikiye ayrılandır.

  halkın çoğunluğunun iradesi/ rızasıyla teşkil edilip azınlığın göz ardı edildiği, muhalefete görüş hakkı tanınmadığı, yüksek barajın olduğu bu yönüyle asıl ruhunu kaybeden, yaşadığımız örneğe benzeyen çoğunlukçu demokrasidir. uygulaması kolay olandır.

  halkın temsiliyetinin ve katılım yeteneğinin yüksek olduğu, muhalefet, azınlık vb. her türlü genel akımdan ayrı düşen insanın da söz sahibi olduğu çoğulcu demokrasidir. uygulaması zor ve meşakatli, ruhu incelikli ve demokrasinin gerçek anlamıyla örtüşendir.
  ozee