demosthenes

Kimdir?

demosthenes, (mö 384 - mö 322) atinalı ünlü politikacı. atina'da doğmuştur. babası zamanın silâh yapımcılarından, zengin bir kişiydi. kekeme olan demosthenes uzun zaman aksaklığını giderebilmek için ağzına çakıl taşları koyarak konuşma pratikleri yapmış ve nutuk yazarlığına merak salmıştır. bu konudaki çalışmaları sırasında akıl hocası isaios onu takip etmiştir. dâvâları olanlara istenilen biçimde savunmalar hazırlamış ve böylelikle hem tanınmış hem de ünlü nutuklara sahip olmuştur. atina'nın başına geçtiğinde de halkı büyük iskender'in babası philip'in hâkimiyetine karşı çıkmak ve ona karşı doldurmak için de nutuklar hazırlamış ve bizzat halka bunları kendi iletmiştir. demostenes makedonları (dolayısıyla büyük iskender'i de) yunan saymamış, onları barbar olarak tanımlamıştır.
-vikipedi-
  1. genç yaşta miras için gittiği mahkemede logograf olmuştur. bir süre davacılara savunma metni hazırlayarak hayatını devam ettirir. yunan'ın parçalandığı devirde politikaya girer. milliyetçi bir politika izler. makedonlara karşı yunan'ı bir arada tutmak için çalışır ve söylevler yazar. polisleri bir arada tutup iskender'e direnmelerini sağlamak için bir dizi philippik söylevleri yazar. bu söylevler başarıya ulaştıramamıştır yunan'ı. ama demosthenes'in üstün hitabeti çağlarca konuşulmuştur. cicero marcus antonius'a karşı augustus'u savunduğu söylevlerine, demosthenes'in philippik'inden esinlenerek philippicae adını verir.
    sezgi