dengen bajer / şehrin sesleri - esnafheadz - youreads

  • youreads puanı (9.00)
  1. "Li bajêr beyaniyeke bêdeng, zarokên ku hêdî hêdî kuçeyan tijî dikin, koma hesinkaran, firoşkarên kuçeyan, dengên naqosan, dua û dirozgeh û dirûşm… Dengên Bajêr Diyarbekira ku tevî dîroka xwe ya girift û pirrtewekî çîrokeke xwe ya xweserî xwe û kartêker heye bi rêya dengên bajêr vedikole.

    Filîma ku ji dengên ku di binyata rabirdûyê de ya pirrçandî de hatine windakirin dirêjî dengê yekejimar ê têgihana fermî dibe, ji wir jî dirêjî dengên têkoşan û berxwedanê dibe, li gel van dengên ku ji rabirdûya mane ji dahatûyê re cîgehên ku ew aydî wan in jî bi belge dike. Filîma ku ji aliyekî ve jiyana rojane û polîtîkaya bajêr di nava hev de heldisengîne, bi vegotina xwe ya aram û rewan me vedixwîne ku em bi ‘deng’ ‘binihêr’in li bajarên xwe."

    "Şehirde sessiz bir sabah, yavaş yavaş sokakları dolduran çocuklar, demirciler, sokak satıcıları, çan sesleri, dualar, sloganlar… Dengên Bajêr (Şehrin Sesleri), karmaşık ve çok katmanlı tarihiyle kendine özgü ve çarpıcı bir hikâyesi olan Diyarbakır’ı, şehrin sesleri aracılığıyla mercek altına alıyor.

    Geçmişin çok kültürlü yapısında yitirilen seslerden resmî anlayışın tekil sesine, oradan da mücadele ve direnişin seslerine uzanan film, geçmişten geleceğe kalan bu seslerle birlikte ait oldukları mekânları da belgeliyor. Film, gündelik hayatla şehrin politikasını iç içe ele alırken, sakin ve akıcı anlatımıyla bizi şehirlerimize ‘ses’le ‘bak’maya davet ediyor."

    dengên bajêr