depolitizasyon - youreads

  1. depolitizasyon, bireylerin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesi ya da bir grubun, kurumun veya eylemin siyasal süreçlerin dışında kalması, siyasetten soğuma, siyasal gelişmelere karşı ihtiyatlı ve mesafeli yaklaşımı benimsemesi anlamına gelir. (demir ve acar, 2002: 99)

    depolitizasyon, bireylerin kendi iradeleri dışında da gelişebilir. seçmenler, siyasal iktidar tarafından geliştirilen politikalarla siyasetten uzaklaştırılabilir. yine, bilgiye ve siyasete olan ilginin yok edilmesi de denilebilir.(bkz: 12 eylül 1980 askeri darbesi) (bkz: kenan evren)

    peki seçmenleri siyasetten uzaklaştırmak, ilgisizleştirmek nasıl başarılabilir? ya da iktidarlar her zaman uzaklaştırmak isterler mi? cevap hayır. özellikle bazı olaylarda yani siyasal iktidarın fayda sağlayabileceği olaylarda seçmenlerin de reaksiyon göstermesi beklenir ve bu yolla kitlenin konsolide edilmesi amaçlanır. (bkz: hollanda krizi) (bkz: israil protestoları) (bkz: milli iradeye saygı mitingleri)

    nasıl oluyor da bazı seçmenler, iktidarın, bütün krizlerde hatası olmayan taraf olduğunu düşünüp ona göre reaksiyon gösteriyorlar? (bkz: rövanşist yaklaşım) (bkz: eksik enformasyon) (bkz: asimetrik enformasyon)