1. gidilecek yer, varış yeri anlamlarına gelen fransızca kökenli türkçeleşmiş sözcük.