devlet üzerine - vladimir ilyiç lenin - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.33)
devlet üzerine - vladimir ilyiç lenin
devlet nedir? devletin özü, önemi ve anlamı nedir? sosyalistlerin devlete karşı tutumu nasıl olmalıdır? elinizdeki kitapçıkta, lenin, bu sorulardan yola çıkarak devlet üzerine çarpıcı, anlaşılır ve özlü açıklamalarda bulunuyor. lenin'in, ekim devrimi'nin zaferinin ardından, 1919'da sverdlovsk üniversitesi öğrencilerine verdiği konferansın kaydından oluşan kitapçık, marksizmin devlete yaklaşımını çok geniş bir okur kitlesinin anlayabileceği bir yalınlıkta sunmayı başaran ender bir kaynak olarak öne çıkıyor. lenin'in, üç ay sonra yine aynı üniversitede, sovyet iktidarını yıkmaya çalışan gerici güçlere karşı savaşmak üzere cepheye gönderilen sverdlovsk üniversitesi öğrencilerine yaptığı konuşma da kitapta ek olarak yer alıyor.