doğan medya - youreads

 1. Demirören'e satılmış medya grubudur. kaynak

  diyeceksiniz ki yeni olan ne var bu satılmışlıkta? lacivertin bir ton koyulaşacağını, kral penguenlerin kafasına ampul monte edilerek yayınlarına kaldığı yerden devam edeceklerini söyleyebiliriz.
  mesut
 2. 4054 sayılı "rekabetin korunması hakkında kanun" madde 7'de şöyle diyor:

  "madde 7- bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır."

  yukarıdaki maddeye göre işlem yapılırsa iddia edilen satış "rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurması" gerekçesiyle iptal edilebilir. elbette söylediğim kapitalist ama aynı zamanda burjuva hukuku bile olsa kendi çıkardıkları özellikle piyasada rekabete yönelik yasalara uygun davranan devletler için geçerli. türkiye'de artık herhangi bir yasanın pek de bağlayıcı bir hükmü kalmadığı gibi madde 8'de denildiği gibi kurul (*) menfi tespit de verebilirmiş. hangi kurul hangi mahkeme yukarıdan alınmış kararların yanlışlığını sorgulayabilecek ve işlemlerin yasa dışı olduğunu hükme bağlayacak cesareti gösterecek ki?

  devletin sermaye içi rekabete değil "birliğe" ve "tek sesliliğe" ihtiyacı var. hedef tek seslilik olunca ve en küçücük eleştiriye dahi tahammül edilemeyince başka telden çalan medya kuruluşları khk ile kapatılır ya da örneğimizde olduğu gibi satın alınır (tehditle, zorla ele geçirilir diye anlayalım) ve tamamen susturulur.

  *kurul: rekabet kurulu
 3. karar aşamasındaki 28 şubat davasında doğan medyanın rölünün dillendirilmeye başlamasiyla beraber gelmiş satıs kararıdır.gerçi bu olmasa vergi tehdidi çıkar bişe çıkar. devletin bu satış rakamından da fazla vergilerini affettiği şirketler de mevcutken...

  demek ki kırk takla atsanız da yaranmak için malum kişiye yeterince yaranamayacaksınız. umarım herhangi bir sekilde iktidarın dili ve yolundan giderek, onu biraz daha kuvvetlendirip muhalefet olmaya çalısanlar bundan bir ders cıkarır. aydın doğan da olsanız hukuk size de lazım olacaktır. sermayeniz dağ da olsa huzursuzluğunuz bizden fazla olabiliyor, mesela 80 yaşına gelmişsiniz, holding patronusunuz ağlatıyorlar sizi hüngür hüngür hem de. işte demokrasi ve sosyalizm bu yüzden sermayeye de lazım :) "siz yenilir ve bitersiniz, biz yenilir ama yanılmayız" diyordu demir hoca.